inte. Prednášky | Terrapia.sk

Prednášky

Prednáška na základnej škole

Prednáška na základnej škole

Prednášky o histórii keramiky pre deti MŠ, ZŠ a SŠ  predstavujú ideálnu príležitosť, ako sa naučiť niečo o dejiných keramickej výroby a zároveň ideálnu príležitosť sa bez hanby trochu zababrať – sú totiž spojené nielen s ukážkou točenia na hrnčiarskom kruhu, ale ich súčasťou je i tvorivá dielňa.

Každá prednáška pozostáva z 2 častí:

1. časť

Prednáška, v ktorej postupne prejdeme nasledovné:

  • čo je hlina (hlina – pôda, hlina – íl ako keramický materiál)
  • prvé kontakty človeka s keramickým materiálom (rituálne predmety, stavby, nádoby,…)
  • vývoj výroby keramických nádob (voľnou rukou, valčeková technika, hrnčiarsky kruh – ukážka)
  • od ílu po finálny výrobok
  • priemyselná výroba dnes (odlievanie)
  • úžitkové a dekoratívne predmety

2. časť

Počas druhej časti každé dieťa vytvorí svoj vlastný výrobok rôznymi technikami, ako sú napr. modelovanie v ruke, valčeková a guličková technika, zliepanie z plátov, či rytie do suchej hliny.

Vytvorené výrobky deti  dostanú po dvoch až troch týždňoch vypálené a výrobok, ktorý vznikol ako ukážka práce na hrnčiarskom kruhu, nechávam škole ako darček.

Cena prednášky je 3€ na dieťa a v prípade dopravy nad 10km je nutné pripočítať 35c / km za cestovné náklady.